ISAP-Directory-E2020C0047
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2020C0047
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 47/20/KOL ze dne 25. května 2020, kterým se podle čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 216/2008 Norsku povoluje odchýlit se od určitých společných pravidel bezpečnosti letectví [2020/1248]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 288    Datum : 09/03/2020   Str. : 0026-0028
EUROVOCprofesní příprava ; Norsko ; posádka ; odborná kvalifikace ; přepravní předpisy ; civilní letectví ; odchylka od práva EU ; Evropský hospodářský prostor ; vzdušná bezpečnost
Platnost do12/31/9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivníOdchýlení 32011R1178 příloha I bod FCL.905.SFI
GestorMD             Datum převzetí gesce:  09/18/2020

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti