ISAP-Directory-E2020C0030
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2020C0030
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 30/20/KOL ze dne 1. dubna 2020, kterým se po sto šesté mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory nahrazením přílohy k pokynům pro krátkodobé pojištění vývozních úvěrů [2020/982]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 220    Datum : 07/09/2020   Str. : 0008-0010
EUROVOCinfekční nemoc ; vývozní úvěr ; pojištění vývozních úvěrů ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; podpora vývozu ; epidemie ; státní podpora ; vývoz
Platnost do12/31/9999        
Platnost od29.07.2020
Lhůta pro implementaci29.07.2020
Změny aktivníZměna E1994C0004 příloha
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  07/24/2020

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti