ISAP-Directory-E2020C0102
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2020C0102
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 102/20/COL ze dne 31. srpna 2020, kterým se Norsku povoluje prodloužit některé doby stanovené v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy [2020/1635]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 367    Datum : 11/05/2020   Str. : 0042-0044
EUROVOCprofesní příprava ; Norsko ; organizace dopravy ; dopravní předpisy ; vnitrozemská vodní doprava ; doprava v rámci EU ; pozemní doprava ; uznání dokladů o odborné kvalifikaci ; epidemie ; onemocnění koronavirem
Platnost do12/31/9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivníRozšířené použití 32020R0698 článek 2 odstavec 1 Rozšířené použití 32020R0698 článek 2 odstavec 2
GestorMD             Datum převzetí gesce:  11/23/2020

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti