ISAP-Directory-E2023C0086
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2023C0086
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 086/23/KOL ze dne 21. června 2023 o údajné státní podpoře poskytnuté podniku Gagnaveita Reykjavíkur (Island) [2024/335]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L_202400335    Datum : 01/18/2024   Str. :
EUROVOCfinancování ; úrok ; Island ; krátkodobý úvěr ; telekomunikace ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; veřejné vlastnictví ; podpora podnikání ; státní podpora ; dceřiná společnost ;
Platnost do31.12.9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivní
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  02/05/2024

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti