ISAP-Directory-E2023C0135
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2023C0135
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 135/23/COL ze dne 27. září 2023 týkající se údajné podpory skupině Remiks v souvislosti s nakládáním s odpady v Tromsř (Norsko) [2024/826]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L_202400826    Datum : 03/07/2024   Str. :
EUROVOCnakládání s odpadem ; Norsko ;tržní cena ;obec ;převod vlastnictví ;koupě ;kontrola státní pomoci ;Evropský hospodářský prostor ;veřejné vlastnictví ;podpora podnikání ;státní podpora ;
Platnost do31.12.9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivní
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  03/26/2024

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti