ISAP-Directory-E2021C0029R(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0029R(01)
NázevOprava rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 29/21/KOL ze dne 13. dubna 2021, kterým se uznává status Norska jako území prostého nákazy, pokud jde o infekci patogeny Brucella melitensis u malých přežvýkavců [2021/1331] (Úřední věstník Evropské unie L 290 ze dne 12. srpna 2021)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 318    Datum : 09/09/2021   Str. : 0002-0002
EUROVOCveterinární inspekce ; Norsko ; ovce ; očkování ; brucelóza ; koza ; Evropský hospodářský prostor
Platnost do12/31/9999        
Platnost od09.09.2021
Lhůta pro implementaci09.09.2021
Změny aktivníOprava dokumentu E2021C0029
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  09/09/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti