ISAP-Directory-E2022C0049
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2022C0049
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 049/22/KOL ze dne 9. února 2022, o povolení tří odchylek, které požaduje Lichtenštejnské knížectví v souvislosti s článkem 30, čl. 36 odst. 2 a bodem 1.1.3.6.3. písm. b) přílohy 5 lichtenštejnské vyhlášky ze dne 3. března 1998 o přepravě nebezpečných věcí po silnici na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí[2022/1984]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 272    Datum : 10/20/2022   Str. : 0047-0051
EUROVOCLichtenštejnsko ; přeprava nebezpečného nákladu ; bezpečnost dopravy ; vnitrostátní doprava ; silniční doprava ; odchylka od práva EU ; Evropský hospodářský prostor ; národní právo
Platnost do10/20/2028         E2022C0049 čl. 3
Platnost od20.10.2022
Lhůta pro implementaci20.10.2022
Změny aktivní
GestorMD             Datum převzetí gesce:  11/07/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti