ISAP-Directory-E2021C0203
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0203
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 203/21/KOL ze dne 16. července 2021 o schválení vnitrostátních opatření Norska a Islandu určených k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů podle čl. 226 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a zrušení rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 58/16/KOL-D [2021/1957]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 399    Datum : 11/11/2021   Str. : 0008-0015
EUROVOCveterinární inspekce ; Island ; choroby zvířat ; prevence nemocí ; Norsko ; akvakultura ; zdravotní riziko ; Evropský hospodářský prostor
Platnost do12/31/9999        
Platnost od16.07.2021
Lhůta pro implementaci16.07.2021
Změny aktivníZrušení E2016C0058 16/07/2021
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  11/29/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti