ISAP-Directory-E2021C0264
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0264
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci č. 264/21/KOL ze dne 23. listopadu 2021 o mimořádných opatřeních v Norsku v souvislosti s výskytem ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podle čl. 259 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 a článků 21, 39 a 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 [2022/40]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 008    Datum : 01/13/2022   Str. : 0187-0191
EUROVOCveterinární inspekce ; Norsko ; drůbež ; Evropský hospodářský prostor ; ptačí chřipka
Platnost do12/31/9999        
Platnost od23.11.2021
Lhůta pro implementaci23.11.2021
Změny aktivní
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  01/28/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti