ISAP-Directory-E2023C0004
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2023C0004
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 004/23/KOL ze dne 8. února 2023, kterým se mění hmotná pravidla v oblasti státní podpory zavedením nových pokynů pro širokopásmové sítě [2023/1673]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 214    Datum : 08/31/2023   Str. : 0177-0227
EUROVOCposkytování služeb ; přenosová síť ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; internet ; státní podpora ; mobilní komunikace
Platnost do12/31/9999        
Platnost od20.09.2023
Lhůta pro implementaci20.09.2023
Změny aktivníZměna E1994C0004 Změna 20/09/2023
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  09/15/2023

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti