ISAP-Directory-E2021C0032R(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0032R(01)
NázevOprava rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 32/21/KOL ze dne 21. dubna 2021, které se týká schválení statusů území prostého nákazy a statusů území, kde se neprovádí vakcinace, a schválení eradikačních programů Norska a Islandu nebo určitých jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 [2021/1332] (Úřední věstník Evropské unie L 290 ze dne 12. srpna 2021)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 318    Datum : 09/09/2021   Str. : 0003-0003
EUROVOCveterinární inspekce ; Island ; choroby zvířat ; infekční nemoc ; Norsko ; zdravotní riziko ; očkování ; Evropský hospodářský prostor ; zoonóza
Platnost do12/31/9999        
Platnost od09.09.2021
Lhůta pro implementaci09.09.2021
Změny aktivníOprava dokumentu E2021C0032
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  09/09/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti