ISAP-Directory-E2023C0094
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2023C0094
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 094/23/KOL ze dne 5. července 2023, o jmenování nového úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže [2023/1639]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 204    Datum : 08/17/2023   Str. : 0063-0064
EUROVOCsoutěžní politika ; Evropský hospodářský prostor ; jmenování poslanců
Platnost do12/31/9999        
Platnost od05.07.2023
Lhůta pro implementaci05.07.2023
Změny aktivní
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  09/04/2023

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti