ISAP-Directory-E2020C0090
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2020C0090
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 90/20/COL ze dne 15. července 2020, kterým se po sto sedmé mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory, a to změnou a prodloužením použitelnosti některých pokynů pro státní podporu [2020/1576]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 359    Datum : 10/29/2020   Str. : 0016-0019
EUROVOCochrana životního prostředí ; pojištění vývozních úvěrů ; odvětví energetiky ; výzkum a vývoj ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; podnik v potížích ; investiční podpora ; státní podpora ; regionální pomoc
Platnost do12/31/9999        
Platnost od18.11.2020
Lhůta pro implementaci18.11.2020
Změny aktivníZměna E1994C0004
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  11/13/2020

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti