ISAP-Directory-E2023C0185
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2023C0185
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 185/23/KOL ze dne 13. prosince 2023 o některých státních podporách poskytnutých v rámci režimu podpory Catapult (Norsko) [2024/1000]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L_202401000    Datum : 04/04/2024   Str. :
EUROVOCnovinka ; Norsko ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; investiční podpora ; státní podpora ; podnikatelský klastr
Platnost do12/31/9999        
Platnost od04.04.2024
Lhůta pro implementaci04.04.2024
Změny aktivní
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  04/22/2024

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti