ISAP-Directory-E2022G0001
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2022G0001
NázevRozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 1/2022/SC ze dne 8. prosince 2022 o postupu pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizacím [2023/1654]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 209    Datum : 08/24/2023   Str. : 0003-0004
EUROVOCnorma ; technická specifikace ; evropská norma ; sladění norem ; Evropský hospodářský prostor ; Evropský výbor pro normalizaci ; Cenelec ; ETSI
Platnost do12/31/9999        
Platnost od08.12.2022
Lhůta pro implementaci08.12.2022
Změny aktivní
GestorÚNMZ             Datum převzetí gesce:  09/08/2023

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti