ISAP-Directory-E2022G0002
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2022G0002
NázevRozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 2/2022/SC ze dne 16. prosince 2022 týkající se stávající kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika podle článku 133 a norského oznámení o stanovení nebo upravení kapitálové rezervy pro J-SVI podle článku 131 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi, jak je začleněna do Dohody o EHP rozhodnutím Smíšeného výboru č. 79/2019 a pozdějšími změnami [2023/1655]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 209    Datum : 08/24/2023   Str. : 0005-0007
EUROVOCNorsko ; úvěrová instituce ; bankovní dohled ; solventnost ; audit ; banka ; finanční právo ; Evropský hospodářský prostor ; finanční dohled ; finanční riziko
Platnost do12/31/9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivní
GestorMF             Datum převzetí gesce:  09/08/2023

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti