ISAP-Directory-E2023C0152
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2023C0152
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 152/23/KOL ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory prodloužením přechodného období stanoveného v Pokynech ke státní podpoře letišť a leteckých společností, pokud jde o regionální letiště [2024/862]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L_202400862    Datum : 03/15/2024   Str. :
EUROVOCletiště ; letecká linka ; osobní doprava ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; státní podpora ; regionální pomoc ;
Platnost do31.12.9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivníZměna E1994C0004 Změna Změna E2014C0216 Nahrazení Znění
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  04/02/2024

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti