ISAP-Directory-E2021C0012R(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0012R(01)
NázevOprava rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 12/2021/KOL ze dne 24. února 2021, kterým se nahrazuje příloha pokynů pro krátkodobé pojištění vývozních úvěrů [2021/1238] (Úřední věstník Evropské unie L 271 ze dne 29. července 2021)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 318    Datum : 09/09/2021   Str. : 0001-0001
EUROVOCvývozní úvěr ; pojištění vývozních úvěrů ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; podpora vývozu ; epidemie ; státní podpora ; vývoz ; onemocnění koronavirem
Platnost do12/31/9999        
Platnost od09.09.2021
Lhůta pro implementaci09.09.2021
Změny aktivníOprava dokumentu E2021C0012
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  09/09/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti