ISAP-Directory-E2021C0280
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0280
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 280/21/KOL ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory zavedením nových pokynů ke kritériím pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem [2022/1170]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 181    Datum : 07/07/2022   Str. : 0022-0034
EUROVOCnovinka ; jednotný trh ; financování z veřejných prostředků ; členský stát EU ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; projekt společného zájmu ; státní podpora
Platnost do12/31/9999        
Platnost od27.07.2022
Lhůta pro implementaci27.07.2022
Změny aktivníZměna E1994C0004 Změna příloha 01/01/2022 Změna E2016C0084 Nahrazení 01/01/2022
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  07/22/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti