ISAP-Directory-E2021C1332
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C1332
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO ze dne 21. dubna 2021, které se týká schválení statusů území prostého nákazy a statusů území, kde se neprovádí vakcinace, a schválení eradikačních programů Norska a Islandu nebo určitých jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 [2021/1332]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 290    Datum : 08/12/2021   Str. : 0005-0010
EUROVOC
Platnost do12/31/9999        
Platnost od21.04.2021
Lhůta pro implementaci21.04.2021
Změny aktivníPozměněno E2021C1333 Nahrazení příloha
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  08/27/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti