ISAP-Directory-E2021C1331
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C1331
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO v přenesené pravomoci ze dne 13. dubna 2021, kterým se uznává status Norska jako území prostého nákazy, pokud jde o infekci patogeny Brucella melitensis u malých přežvýkavců [2021/1331]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 290    Datum : 08/12/2021   Str. : 0003-0004
EUROVOCveterinární inspekce ; Norsko ; ovce ; očkování ; brucelóza ; koza ; Evropský hospodářský prostor
Platnost do12/31/9999        
Platnost od13.04.2021
Lhůta pro implementaci13.04.2021
Změny aktivní
GestorMZe             Datum převzetí gesce:  08/27/2021

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti