ISAP-Directory-E2021C0269
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2021C0269
NázevRozhodnutí Kontrolního Úřadu ESVO č. 269/21/KOL ze dne 1. prosince 2021, kterým se zavádějí revidované pokyny k regionální státní podpoře na období 2022–2027 [2022/1047]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 173    Datum : 06/30/2022   Str. : 0079-0120
EUROVOCregionální rozvoj ; kontrola státní pomoci ; Evropský hospodářský prostor ; investiční podpora ; státní podpora ; regionální pomoc
Platnost do12/31/9999        
Platnost od20.07.2022
Lhůta pro implementaci20.07.2022
Změny aktivníZměna E1994C0004 Změna příloha 01/01/2022 Nahrazení E2013C0407 01/01/2022
GestorÚOHS             Datum převzetí gesce:  07/19/2022

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti