ISAP-Directory-32012R0613
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32012R0613
NázevNařízení Komise (EU) č. 613/2012 ze dne 9. července 2012, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 178    Datum : 07/10/2012   Str. : 0006-0006
EUROVOCodborná kvalifikace ; silniční doprava ; přístup k povolání ; dopravce ; technická specifikace ;
Platnost do31.12.9999        
Platnost od11/07/2012; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +1 Viz Čl. 2
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorMD             Datum převzetí gesce:  07/27/2012

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti