ISAP-Directory-42006D0371
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)42006D0371
NázevRozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou vlád členských států, jejichž měnou je euro, na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 19. května 2006 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 136    Datum : 05/24/2006   Str. : 0041 - 0041
EUROVOCEuropean Central Bank; appointment of staff; Directory code:
Platnost do05/31/2014        
Platnost od19/05/2006; Entry into force Date of document
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  05/26/2006

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti