ISAP-Directory-E2006C0143
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2006C0143
NázevDoporučení kontrolního úřadu ESVO č. 143/06/COL ze dne 11. května 2006 o kontrolním programu na rok 2006 k zajištění dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých jiných produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a o vnitrostátním kontrolním programu na rok 2007
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 366    Datum : 12/21/2006   Str. : 0087 - 0092
EUROVOCzemě EFTA; ochrana rostlin; rezidua pesticidů; obiloviny; rostlinná výroba; zprostředkování dat
Platnost do12/31/9999        
Platnost od
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorMZ             Datum převzetí gesce:  01/05/2007

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti