ISAP-Directory-32021R0728
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32021R0728
NázevNařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/728 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2021/17)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 157    Datum : 05/05/2021   Str. : 0001-0004
EUROVOCbankovní dohled ; centrální banka ; finanční právo ; eurozóna ; bankovní unie EU ; Eurosystém ; platební systém
Platnost do12/31/9999        
Platnost od25.05.2021
Lhůta pro implementaci25.05.2021
Změny aktivníZměna 32014R0795 Nahrazení článek 1 odstavec 2 Změna 32014R0795 Vložení článek 1 odstavec 3-a Změna 32014R0795 Nahrazení článek 1 odstavec 3a Změna 32014R0795 Vložení článek 1 odstavec 3b Změna 32014R0795 Nahrazení článek 2 odstavec 5 Změna 32014R0795 Nahrazení článek 21 odstavec 2 Změna 32014R0795 Nahrazení článek 22 odstavec 6 Změna 32014R0795 Vložení článek 2a Změna 32014R0795 Vložení článek 2b Změna 32014R0795 Vložení článek 2c Změna 32014R0795 Vložení článek 2d
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  05/20/2021

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti