ISAP-Directory-32017R0216
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32017R0216
NázevNařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/216 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hořčíkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 034    Datum : 02/09/2017   Str. : 0005-0006
EUROVOChořčík; tržní zvyklosti; civilní ochrana; nedovolený obchod; obchodní omezení; nebezpečná látka; výměna informací; značení zboží nálepkami; výbušnina
Platnost do01/31/2021         32019R1148 implicitně
Platnost od01/03/2017; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20 Viz Čl. 2
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní32013R0098 Změna Vložení Příloha II TABL Znění od: 2017-03-01
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  02/14/2017

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti