ISAP-Directory-52010BP0925(27)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)52010BP0925(27)
NázevUsnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2008
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 252    Datum : 09/25/2010   Str. : 0193 - 0194
EUROVOCrozpočet Společenství; orgán nebo agentura EU; plnění rozpočtu; fiskální rok; rozpočtové absolutorium;
Platnost do        
Platnost od
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorMPO             Datum převzetí gesce:  10/18/2010

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti