ISAP-Directory-32021R0840
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32021R0840
NázevNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840 ze dne 20. května 2021, kterým se na období 2021-2027 zavádí program výměny,pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 331/2014
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 186    Datum : 05/27/2021   Str. : 0001-0011
EUROVOCpodvod ; přeshraniční spolupráce ; program EU ; podvody poškozující EU ; euro ; padělání peněz
Platnost do12/31/9999        
Platnost od27.05.2021
Lhůta pro implementaci01.01.2021
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  06/14/2021

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti