ISAP-Directory-32012L0004
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32012L0004
NázevSměrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 050    Datum : 02/23/2012   Str. : 0018-0020
EUROVOCsběr dat ; značení zboží nálepkami ; možnost zpětného vysledování ; informační systém ; výbušnina
Platnost do12/31/9999        
Platnost od14/03/2012; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20 Viz Čl. 3
Lhůta pro implementaci04.04.2012
Změny aktivní32008L0043 Změna Změna Příloha PT 3 od 14/03/2012 32008L0043 Změna Nahrazení Článek 10 od 14/03/2012 32008L0043 Změna Nahrazení Článek 15.1 L2 od 14/03/2012 32008L0043 Změna Vložení Článek 15 BI od 14/03/2012 32008L0043 Změna Vložení Článek 2 D) od 14/03/2012 32008L0043 Změna Vložení Článek 2 E) od 14/03/2012 32008L0043 Změna Vložení Článek 2 F) od 14/03/2012 32008L0043 Změna Nahrazení Článek 7 od 14/03/2012 32008L0043 Změna Nahrazení Článek 9 od 14/03/2012
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  02/28/2012

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti