ISAP-Directory-41998D0345
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)41998D0345
NázevRozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou vlád členských států přijímajících jednotnou měnu na úrovni hlav států nebo vlád ze dne 26. května 1998 o jmenování předsedy, místopředsedy a ostatních členů Výkonné rady Evropské centrální banky (98/345/ES)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 154    Datum : 05/28/98   Str. : 0033 - 0034
EUROVOCappointment of staff; European Central Bank; Directory code:
Platnost do05/31/2006        
Platnost od26/05/1998; Entry into force Date of document
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  03/30/2000

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti