ISAP-Directory-32017H1936
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32017H1936
NázevDoporučení Komise (EU) 2017/1936 ze dne 18. října 2017 o bezodkladných krocích k zabránění zneužívání prekurzorů výbušnin
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 273    Datum : 10/24/2017   Str. : 0012-0014
EUROVOCtržní zvyklosti ; chemický výrobek ; civilní ochrana ; nedovolený obchod ; obchodní omezení ; nebezpečná látka ; terorismus ; soudní spolupráce EU v trestních věcech ; výměna informací ; výbušnina
Platnost do12/31/9999        
Platnost od18/10/2017; Datum přijetí
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  11/02/2017

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti