ISAP-Directory-32013R0098R(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32013R0098R(01)
NázevOprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 315    Datum : 11/30/2017   Str. : 0078-0078
EUROVOCtržní zvyklosti ;chemický výrobek ;civilní ochrana ;nedovolený obchod ;obchodní omezení ;nebezpečná látka ;výměna informací ;značení zboží nálepkami ;výbušnina;
Platnost do31.12.9999        
Platnost od30/11/2017; Den vyhlášení
Lhůta pro implementaci
Změny aktivníOprava dokumentu 32013R0098
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  30.11.2017 10:08:59

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti