ISAP-Directory-E2009C0205
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2009C0205
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 205/09/KOL ze dne 8. května 2009 o systému dočasné rekapitalizace v zásadě zdravých bank za účelem posílení finanční stability a úvěrových toků do reálné ekonomiky (Norsko)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 029    Datum : 02/03/2011   Str. : 0036 - 0044
EUROVOCměnová krize; financování; finanční instituce; Norsko;
Platnost do31.12.9999        
Platnost od00/00/0000; Vstoupení v platnost Den oznámení
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  02/07/2011

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti