ISAP-Directory-42005D0391
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)42005D0391
Název2005/391/ES: Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou vlád členských států, jejichž měnou je euro, na úrovni hlav států nebo předsedů vlád ze dne 20. května 2005 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 130    Datum : 05/24/2005   Str. : 0016 - 0016
EUROVOCEuropean Central Bank; appointment of staff; decision-making body; head of State; head of government; euro area; Directory code:
Platnost do06/01/2013        
Platnost od20/05/2005; Takes effect Date of document
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  06/24/2005

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti