ISAP-Directory-32019R1148R(03)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32019R1148R(03)
NázevOprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Úř. věst. L 186, 11.7.2019)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 231    Datum : 09/06/2019   Str. : 0030-0030
EUROVOCtržní zvyklosti ; chemický výrobek ;přibližování legislativy ;civilní ochrana ;nedovolený obchod ;obchodní omezení ;nebezpečná látka ;terorismus ;povolení k prodeji ;výbušnina;
Platnost do31.12.9999        
Platnost od06.09.2019
Lhůta pro implementaci06.09.2019
Změny aktivníOprava dokumentu 32019R1148 (BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LT, LV, HU, MT, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  09/08/2019

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti