ISAP-Directory-32020D0248
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32020D0248
NázevProváděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/248 ze dne 21. února 2020, kterým se stanoví technické pokyny pro kontroly v souladu s článkem 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 889)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 051    Datum : 02/25/2020   Str. : 0004-0012
EUROVOCnakládání s odpadem; obchodní licence; kontrola znečištění; prevence znečištění; vliv na životní prostředí; sledování životního prostředí; průmyslový odpad; technické předpisy a normy
Platnost do12/31/9999        
Platnost od31.12.9999
Lhůta pro implementaci31.12.9999
Změny aktivní
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  03/13/2020

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti