ISAP-Directory-E2014C0447
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2014C0447
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 447/14/COL ze dne 5. listopadu 2014, kterým se přijímají pokyny pro řízení systému pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 11 a článku 12 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) [2016/487]
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 092    Datum : 04/07/2016   Str. : 0001-0067
EUROVOCmarketing ;země ESVO ;evropská norma ;zdravotní riziko ;bezpečnost výrobku ;informační systém ;Evropský hospodářský prostor ;výměna informací ;
Platnost do31.12.9999        
Platnost od
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorMPO             Datum převzetí gesce:  04/12/2016

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti