ISAP-Directory-52010XX1123(04)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)52010XX1123(04)
NázevNávrh – Rozhodnutí Rady přidružení č. …/… zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé ze dne … o opatřeních pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, která jsou obsažena v Evropsko-středomořské dohodě
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 306    Datum : 11/23/2010   Str. : 0022 - 0027
EUROVOCEvropská unie; smlouva o přidružení k ES; Izrael; sociální zabezpečení; správní formality; členský stát EU; rodinné přídavky; sociální dávky;
Platnost do        
Platnost od
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorMPSV             Datum převzetí gesce:  12/08/2010

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti