ISAP-Directory-32013R0098
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32013R0098
NázevNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 039    Datum : 02/09/2013   Str. : 0001-0011
EUROVOCvýměna informací ; výbušnina ; civilní ochrana ; značení zboží nálepkami ; chemický výrobek ; tržní zvyklosti ; nedovolený obchod ; obchodní omezení
Platnost do01/31/2021         32019R1148 čl.22
Platnost od01/03/2013; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20 Viz Čl. 19
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní52010PC0473 Přijetí
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  02/13/2013

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti