ISAP-Directory-42004D0488
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)42004D0488
Název2004/488/EC: Decision taken by common accord, at the level of Heads of State or Government, by the Governments of the Member States having the euro as their currency of 27 April 2004 appointing a Member of the Executive Board of the European Central Bank
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 163    Datum : 04/30/2004   Str. : 0113 - 0113
EUROVOC
Platnost do05/31/2012         31/05/2012; End of term of office
Platnost od27/04/2004; Entry into force Date of document
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  06/01/2004

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti