ISAP-Directory-32019R1148
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32019R1148
NázevNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 186    Datum : 07/11/2019   Str. : 0001-0020
EUROVOCtržní zvyklosti ; chemický výrobek ; přibližování legislativy ; civilní ochrana ; nedovolený obchod ; obchodní omezení ; nebezpečná látka ; terorismus ; povolení k prodeji ; výbušnina
Platnost do12/31/9999        
Platnost od31.07.2019
Lhůta pro implementaci01.02.2021
Změny aktivníZměna 32006R1907 Repeal příloha XVII Znění Zrušení 32013R0098 Implicitní zrušení 32017R0214 Implicitní zrušení 32017R0215 Implicitní zrušení 32017R0216
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  07/29/2019

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti