ISAP-Directory-32014L0028R(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32014L0028R(01)
NázevOprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (Úř. věst. L 96, 29.3.2014)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 254    Datum : 09/20/2016   Str. : 0032-0032
EUROVOCpřibližování legislativy; dohled nad trhem; bezpečnostní norma; technická norma; povolení k prodeji; značka kvality ES; výbušnina
Platnost do12/31/9999        
Platnost od
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní32014L0028 Oprava (CS)
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  09/21/2016

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti