ISAP-Directory-32010D0347
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32010D0347
NázevRozhodnutí Komise ze dne 19. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2004/388/ES o formuláři pro předání výbušnin v rámci Společenství (oznámeno pod číslem K(2010) 3666)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 155    Datum : 06/22/2010   Str. : 0054 - 0055
EUROVOCobchod uvnitř Společenství; výbušnina; dopravní doklady; informační technologie; elektronická pošta
Platnost do12/31/9999        
Platnost od
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  07/07/2010

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti