ISAP-Directory-41964X0306
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)41964X0306
NázevProhlášení zástupců vlád členských států Evropského hospodářského společenství, zasedajících v Radě, ze dne 8. května 1964 o pořádání předběžných konzultací mezi členskými státy v případě změn parity směnných kurzů jejich měn (64/306/EHS)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : P 078    Datum : 05/22/64   Str. : 1226 - 1226
EUROVOCpeněžní trh; devizová parita; měnová politika; směnný kurz; koordinace politik v Evropské měnové unii
Platnost do12/31/9999        
Platnost od08.05.1964
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  03/08/2001

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti