ISAP-Directory-52011XC0514(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)52011XC0514(01)
NázevProhlášení Komise
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 127    Datum : 05/14/2011   Str. : 0004 - 0005
EUROVOCdohoda o volném obchodu; podpis dohody; Jižní Korea; obchodní smlouva ES;
Platnost do        
Platnost od14/05/2011; Den vyhlášení
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorMPO             Datum převzetí gesce:  05/22/2011

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti