ISAP-Directory-42003D0379
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)42003D0379
Název2003/379/EC: Decision taken by common accord of the Governments of the Member States that have adopted the euro at the level of Heads of State or Government of 23 May 2003 appointing a Member of the Executive Board of the European Central Bank
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 131    Datum : 05/28/2003   Str. : 0017 - 0017
EUROVOC
Platnost do05/31/2011         31/05/2011; See Art. 1
Platnost od01/06/2003; Takes effect See Art 1
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  07/05/2003

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti