ISAP-Directory-42000X1230(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)42000X1230(01)
NázevAgreement of 16 November 2000 between the European Central Bank and the Bank of Greece regarding the claim credited to the Bank of Greece by the European Central Bank under Article 30.3 of the Statute of the ESCB and related matters
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 336    Datum : 12/30/2000   Str. : 0122 - 0123
EUROVOCcentral bank; claim; foreign-exchange reserves; European Central Bank; Greece; Directory code:
Platnost do12/31/9999        
Platnost od01/01/2001; Entry into force See Art 1
Lhůta pro implementaci
Změny aktivníCorrected by 42000X1230(01)R(01);Instruments cited:;11992M/PRO/SEBC/10;11992M/PRO/SEBC/30;11992M/PRO/SEBC/49;32000D0014;Select all documents mentioning this document;Top;
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  03/08/2001

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti