ISAP-Directory-32009D0359
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32009D0359
NázevRozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňuje definice inertního odpadu v rámci provádění čl. 22 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3012)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 110    Datum : 05/01/2009   Str. : 0046 - 0047
EUROVOCnakládání s odpadem; ochrana životního prostředí; prevence znečištění; uhelný průmysl; těžební průmysl; důlní dobývání; těžba rud; klasifikace
Platnost do12/31/9999        
Platnost od00/00/0000; Vstoupení v platnost Den oznámení
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  05/05/2009

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti