ISAP-Directory-32021X0222(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32021X0222(01)
NázevRozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (EU) 2021/272 ze dne 16. prosince 2020, kterým se obnovuje dočasný požadavek, aby fyzické nebo právnické osoby, které mají čisté krátké pozice, dočasně snížily prahové hodnoty pro oznamování čistých krátkých pozic ve vztahu k upsanému akciovému kapitálu společností, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a podaly příslušným orgánům oznámení o překročení určité prahové hodnoty v souladu s čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 061    Datum : 02/22/2021   Str. : 0007-0026
EUROVOCfinanční kontrola ; finanční transakce ; cenné papíry ; kapitálový trh ; akciový kapitál ; finanční právo ; epidemie ; finanční transparentnost ; finanční stabilita ; onemocnění koronavirem
Platnost do03/18/2021         32021X0222(01) čl.4
Platnost od19.12.2020
Lhůta pro implementaci19.12.2020
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  03/09/2021

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti